033 349 9999

XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH BẢO LỘC

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Kiệt tại buổi làm việc về qui hoạch chung TP Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040.

Theo đó, hồ sơ qui hoạch đến nay đã cơ bản hoàn thành các nội dung định hướng để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. 

Để tiếp tục hoàn chỉnh đồ án qui hoạch, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương hoàn thiện các nội dung góp ý về đồ án qui hoạch và có văn bản gửi Sở Xây dựng trước ngày 12/9.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn nghiên cứu, rà soát, tổng hợp các nội dung góp ý để bổ sung, hoàn thành các nội dung của đồ án qui hoạch trước ngày 30/9.

Trong đó, tập trung vào các nội dung cụ thể như kiểm tra, rà soát, tổng hợp các đồ án qui hoạch, công trình, dự án đầu tư,... đã và đang triển khai thực hiện trên địa bàn TP Bảo Lộc và vùng phụ cận (về cơ sở pháp lí, đánh giá kết quả tình hình triển khai thực hiện, phân tích, làm rõ sự cần thiết phải điều chỉnh,...) để nghiên cứu, bổ sung, cập nhật cho phù hợp.

Ngoài ra, Sở Xây dựng có nhiệm vụ rà soát, cập nhật số liệu dân số phù hợp với tình hình thực tế và kết quả điều tra dân số trên địa bàn tỉnh; đồng thời tính toán, dự báo qui mô dân số trong thời gian tới đảm bảo sát thực tế, khoa học và khả thi.

Về phát triển đô thị, TP Bảo Lộc được định hướng là đô thị loại II vào năm 2025; trong tương lai, phát triển TP Đà Lạt và vùng phụ cận cơ bản đạt tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương và TP Bảo Lộc là đô thị tỉnh lị, tiệm cận các tiêu chí đô thị loại I, định hướng phát triển trở thành đô thị sinh thái, đô thị xanh, đô thị vườn,....

Do đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn phân tích, xác định rõ các mốc thời gian phát triển đô thị của TP Bảo Lộc và vùng phụ cận (tiệm cận đô thị loại I vào năm 2040, 2050,...) làm cơ sở rà soát, đánh giá các tiêu chí về phân loại đô thị  để có lộ trình nâng loại đô thị đảm bảo tính khả thi, hài hòa với định hướng qui hoạch.

Về phát triển không gian đô thị, Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, phân tích và làm rõ về qui mô và tính khả thi của vành đai xanh hài hòa với cảnh quan, môi trường tự nhiên; xác định phạm vi khu vực đô thị trung tâm, đồng thời liên kết với các cụm đô thị tập trung trong vùng qui hoạch đảm bảo đô thị mang tính bản sắc gắn với văn hóa.

Được biết, Đề án “Xây dựng TP Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030” được xây dựng dựa trên 8 lĩnh vực chính, gồm: Chính quyền điện tử, qui hoạch và phát triển đô thị, du lịch, nông nghiệp, giáo dục, y tế, môi trường và giao thông. 

Theo lộ trình, đề án triển khai làm ba giai đoạn: 2020 - 2021; 2022 - 2025 và giai đoạn sau năm 2025. Mỗi giai đoạn sẽ được triển khai thực hiện với nhiệm vụ, mục tiêu, lĩnh vực cụ thể và nguồn vốn tương ứng.

Trước đó, năm 2018, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố Đề án “Xây dựng TP Đà Lạt trở thành thành phố thông minh” giai đoạn 2018 - 2025, dựa trên 4 trụ cột chính là Quản trị, Đời sống, Môi trường và Kinh tế.

Lộ trình tổng thể thực hiện đề án sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 2018 - 2020 sẽ thiết lập nền tảng công nghệ dùng chung cho thành phố thông minh và triển khai các lĩnh vực ưu tiên như chính quyền số, qui hoạch đô thị. 

Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp trên nền tảng dùng chung các ứng dụng và mở rộng, cải tiến theo hướng ngày càng thông minh hơn.

 

BẢN TIN LIÊN QUAN