033 349 9999

Quyết định mới về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

Theo đó, giá mua điện với cả 3 loại hình gồm: điện mặt trời mặt đất, điện mặt trời nổi và điện mặt trời mái nhà đều giảm so với mức giá ưu đãi cũ. Cụ thể, dự án điện mặt trời nối lưới đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có ngày vận hành thương mại của dự án hoặc một phần dự án trong giai đoạn từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 31/12/2020 thì dự án hoặc một phần dự án đó được áp dụng biểu giá mua điện mới: 1.783 VNĐ/kWWh (tương đương 7,69 UScent/kWh) cho dự án điện mặt trời nổi và 1.644 VNĐ/kWWh (tương đương 7,09 UScent/kWh) cho dự án điện mặt trời mặt. Giá mua điện này được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại và thay đổi theo tỷ giá thực tế.

Riêng đối với tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và có ngày vận hành thương mại trước ngày 01/01/2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW là 2.086 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương với 9,35 UScents/kWh, theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10/4/2017 là 22.316 đồng/USD), được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

Về hệ thống điện mặt trời mái nhà: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền thực hiện thanh toán lượng điện năng từ hệ thống diện mặt trời mái nhà phát lên lưới điện quốc gia theo giá mua điện là 1.943 VNĐ/kWh (tương đương 8,38 UScent/kWh).

Trường hợp bên mua điện không phải EVN hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền, giá mua điện và hợp đồng mua điện do các bên thỏa thuận phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.

Giá mua điện được áp dụng cho hệ thống điện mặt trời mái nhà có thời điểm vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ trong giai đoạn từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/12/2020 và được áp dụng 20 năm kể từ ngày vào vận hành phát điện. Chi phí mua điện từ các dự án điện mặt trời mái nhà được hạch toán và đưa đầy đủ trong thông số đầu vào của phương án giá điện bán buôn và bán lẻ hàng năm của EVN. Hóa đơn thanh toán được lập trên cơ sở sản lượng điện giao và sản lượng điện nhận riêng biệt.

Hợp đồng mua bán điện mà bên mua điện là EVN hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền của EVN phải tuân theo hợp đồng mua bán điện mẫu. Thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà tối đa là 20 năm kể từ ngày đưa vào vận hành phát điện. Sau thời gian này, việc gia hạn thời gian hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định của Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận, EVN theo dõi các dự án điện mặt trời nối lưới có ngày vận hành thương mại đáp ứng yêu cầu được hưởng giá mua điện hỗ trợ quy định tại Quyết định này và phù hợp với Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tể - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 – 2023. Ban hành hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời nối lưới và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các hệ thống điện mặt trời mái nhà đối với trường hợp bên mua điện là EVN hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền. Ban hành quy định về đo đếm, ghi nhận sản lượng điện và thanh toán đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà có sự tham gia của đơn vị phân phối và bán lẻ điện không thuộc EVN. Bộ cũng cần phối hợp với các bộ ngành, địa phương huy động các nguồn lực để thúc đẩy phát triển chương trình điện mặt trời mái nhà. Đồng thời, nghiên cứu hoàn chỉnh cơ chế đấu thầu các dự án diện mặt trời, lộ trình thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai trên toàn quốc.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hạ tầng, nguồn nhân lực để đầu tư, thực hiện và phát triển các dự án điện mặt trời trên địa bàn. Theo dõi, kiểm tra thực hiện các dự án diện mặt trời tại địa phương theo thẩm quyền. Báo cáo Bộ Công Thương về tình hình đăng ký, đầu tư phát triên các dự án điện mặt trời trên địa bàn.

EVN có trách nhiệm hạch toán đầy đù chi phí mua điện của các dự án điện mặt trời ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn hoặc đơn vị thành viên được EVN ủy quyền và đưa vào thông số đầu vào trong phương án giá điện bán buôn và bán lẻ hàng năm của Tập đoàn. Nghiên cứu đầu tư các giải pháp lưu trữ điện năng cho hệ thống nhằm đảm bảo vận hành ổn định hệ thống điện khi tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý về phát triển điện mặt trời nối lưới và điện mặt trời mái nhà trên toàn quốc.

EVN cũng rà soát tiến độ các dự án lưới điện đảm bảo giải tòa công suất dự án điện mặt trời nổi lưới và hệ thống điện mặt trời mái nhà, không gây quá tải đối với hệ thống điện quốc gia. Định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Công Thương về hiện trạng đấu nối điện mặt trời, tổng công suất lắp đặt và sản lượng điện mua từ các dự án điện mặt trời nối lưới và hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Nguồn: năng lượng sạch việt nam

 

 

 

BẢN TIN LIÊN QUAN