033 349 9999

Bà Rịa – Vũng Tàu cho phép thực hiện Tổ hợp nhà ở Sông Ray trong năm 2020

UBND tỉnh giao UBND huyện Xuyên Mộc có trách nhiệm cập nhật bổ sung dự án trên vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trình UBND tỉnh theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Xuyên Mộc rà soát việc thay đổi hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, chiều cao công trình... do điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND huyện Xuyên Mộc, thống nhất phương án xử lý, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

Hồi đầu tháng 8, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã ban hành Quyết định số 2179/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty TNHH Du lịch Minh Tuấn Sông Ray điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại du lịch và khu nhà ở Sông Ray tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

Nội dung điều chỉnh gồm: điều chỉnh chủ trương đầu tư từ dự án Khu du lịch Minh Tuấn - Sông Ray thành dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại du lịch và khu nhà ở Sông Ray tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

Quy mô dự án có diện tích khoảng 75.479m2 và tổng mức đầu tư khoảng 3.770 tỷ đồng gồm các công trình nhà ở, khu thương mại dịch vụ du lịch, khu trường học, y tế, khu dịch vụ công cộng, công trình giao thông.

Dự kiến, Dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, khai thác vào năm 2024.

BẢN TIN LIÊN QUAN