03 444 55555

Công ty thành viên

 

 

REDSTAR SOLAR

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Đỏ Miền Nam

Lĩnh vực kinh doanh: Đầu tư và phát triển dự án Điện năng lượng Mặt trời

Đi đến website 

REDSTAR SECOND HOME

 Lĩnh vực kinh doanh: Đầu tư và phát triển các dự án nghỉ dưỡng

 Đi đến website